Dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej maszyny,

 mająca na celu osiągnięcie zysku i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w przedsiębiorstwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

Sprzedaż: 600 829 115
Biuro: 604 064 461

FHU ARSTEEL
Głuchowo, ul. Kosciańska 24
64-020 Czempiń k. Poznania