Dofinansowanie

ARSTEEL Constructions

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej maszyny,

mająca na celu osiągnięcie zysku i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w przedsiębiorstwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój istniejącego przedsiębiorstwa